Životné prostredie

Preklady 

Preklady pre Ministerstvo životného prostredia SR - podklady pre zasadnutie Monitorovcieho výboru pre Operačný program Životné prostredie   - 440 normostrán, vytvorenie glosára pre túto oblasť.
Lesy SR - preklad výročných správ.

Tlmočenie 

Tlmočenie - šušotáž pri kontrolných dňoch organizovaných Ministerstvom životného prostredia ( napr. LIFE INFO DAY) a konferenciách.
Konsekutívne tlmočenie - prezentácie firiem z oblasti odpadového hospodárstva.
Simultánne tlmočenie na konferencii o vode a vodárenských spoločnostiach.

Príklady zákazníkov z daného odboru: 
  • Ministerstvo životného prostredia
  • Priatelia Zeme - CEPA
  • SITA Slovensko, a.s.
  • LESY SR, š.p.
  • Odpadový hospodár s.r.o.