Zdravotníctvo

Preklady 

Preklady textov týkajúcich sa psychológie, ošetrovateľstva a pôrodníctva , medicínskej techniky.
Preklad slovníka pojmov v ošetrovateľstve. 
Preklad série článkov o pracovnej spokojnosti sestier. 

Tlmočenie 

Simultánne tlmočenie, šušotáž na konferenciách. Potrebné zabezpečiť príspevky rečníkov vopred + materiály s terminológiou. 

Príklady zákazníkov z daného odboru: 
  • ADOS - SRDCE s.r.o.
  • ADOS Krištal spol. s r.o.
  • Croatian Dental Chamber
  • MAQUET Medizintechnik
  • GenesPro s.r.o.
  • Spoločenstvo zubnich techniku podnikatelu