Tlmočenie

Ponúkam simultánne, konsekutívne a sprievodné tlmočenie z angličtiny do slovenčiny a naopak v Slovenskej republike aj v zahraničí.

Objednávku prijímam e-mailom na kanianska@interpreting.sk alebo telefonicky na  0903216307.

V prípade potreby vypracujem a zašlem cenovú ponuku.

Čo potrebujete zadať pri objednávaní zákazky :
·         určiť druh tlmočenia  (konsekutívne, simultánne, sprievodné, šušotáž)
·         zadať oblasť, v ktorej sa bude tlmočiť, okruh tém, prípadne scenár a pod.
·         poskytnúť materiály s terminológiou; relevantné www stránky a pod. 
 
  Ak sa jedná o simultánne/konferenčné tlmočenie, je potrebné vopred poskytnúť :
·         príspevky rečníkov
·         mená/organizácie či spoločnosti účastníkov 

 

Príklady zákaziek z daného odboru :

Simultánne tlmočenie na konferenciách týkajúcich sa sociálnych služieb - napr.: 2., 3., 4. fórum poskytovateľov sociálnych služieb. Simultánne tlmočenie - projekt HELPS (bývanie a domáca starostlivosť pre seniorov a zraniteľné skupiny).  Konsekutívne tlmočenie - prezentácia rôznych programov pre seniorov.
Tlmočenie - šušotáž pri kontrolných dňoch organizovaných Ministerstvom životného prostredia ( napr. LIFE INFO DAY) a konferenciách. Konsekutívne tlmočenie - prezentácie firiem z oblasti odpadového hospodárstva. Simultánne tlmočenie na konferencii o vode a vodárenských spoločnostiach.
Tlmočenie konsekutívne na 2- až 3-týždňových tréningových školeniach vyšetrovateľov v rámci Policajného zboru SR. Vykonávané britskou agentúrou / bývalými vyšetrovateľmi. Užitočná znalosť britských reálií a terminológie z tejto oblasti.   Oddelenie cudzineckej polície - tlmočenie v prípade žiadostí o azyl, občianstvo a pod.
Simultánne tlmočenie, šušotáž na konferenciách. Potrebné zabezpečiť príspevky rečníkov vopred + materiály s terminológiou. 
Šušotáž - valné zhromaždenie Rady pre reklamu a pre galériu Space.
Tlmočenie konsekutívne, simultánne - rôzne odbory, cena podľa dohody. 
Konsekutívne tlmočenie na  prednáškach / tréningoch osobnostného rozvoja, napr. prednáškach Michaela Ricea na témy : Business cez srdce Mužsko-ženský "tanec" vo vzťahoch.