Sociálna oblasť

Preklady 
Napr. :  preklad materiálu určený pre cezhraničné partnerstvo EURES - T Beskydy,
          preklad príručky o sociálnom podnikaní

 
Tlmočenie 

Simultánne tlmočenie na konferenciách týkajúcich sa sociálnych služieb - napr.:
2., 3., 4. fórum poskytovateľov sociálnych služieb.
Simultánne tlmočenie - projekt HELPS (bývanie a domáca starostlivosť pre seniorov a zraniteľné skupiny). 

Konsekutívne tlmočenie - prezentácia rôznych programov pre seniorov.

Príklady zákazníkov z daného odboru: 
  •    Trnavská univerzita v Trnave - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
  •    SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, 2.fórum, 3.fórum a 4.fórum poskytovateľov
  •    Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci - preklad k projektu cezhraničnej spolupráce
  •    NESsT Kht. - Maďarsko - príručka o podnikaní neziskoviek