Školstvo

Preklady 
Preklad knihy o pedagogike, vyučovaní Heinz Grill : Die Signaturen der Planeten und die seelisch-geistige Entwicklung in der Pädagogik - preklad prebieha
Príklady zákazníkov z daného odboru: 
  •    Trnavská univerzita v Trnave - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
  •    Súkromná stredná škola Johannes Senio Service
  •    Štátny inštitút vzdelávania