Simultánne tlmočenie


Bezprostredné tlmočenie z jedného jazyka do druhého, tlmočník rozpráva zároveň s rečníkom, používa sa zvyčajne na konferenciách. Pri tomto druhu tlmočenia sa striedajú dvaja tlmočníci, pretože táto práca je veľmi náročná. Je potrebná tlmočnícka technika (tlmočnícka kabínka, slúchadlá, mikrofóny).
Je potrebné objednať minimálne 1-2 týždne vopred so zaslaním podkladov (program akcie, príspevky rečníkov a pod.).

Pri tomto druhu tlmočenia si tlmočnícku techniku zabezpečuje klient, v prípade potreby môžem poradiť, kde sa dá zabezpečiť vhodná tlmočnícka technika na konkrétnu akciu. 

Pri tomto druhu tlmočenia je rozhodne nutné nasadiť dvoch tlmočníkov. Druhého tlmočníka môžem zabezpečiť na požiadanie, alebo ho zabezpečí klient, podľa dohody.