Referencie

Spolupracujem v oblasti prekladov a tlmočenia so širokou škálou klientov. Moji najvýznamnejší zákazníci sú :

 
 • Trnavská univerzita v Trnave - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
 • Ministerstvo životného prostredia
 • Polícia SR 
 • ADOS - SRDCE s.r.o.

Zákazníci z daného odboru : :

 •    Trnavská univerzita v Trnave - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
 •    SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, 2.fórum, 3.fórum a 4.fórum poskytovateľov
 •    Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci - preklad k projektu cezhraničnej spolupráce
 •    NESsT Kht. - Maďarsko - príručka o podnikaní neziskoviek
 • Ministerstvo životného prostredia
 • Priatelia Zeme - CEPA
 • SITA Slovensko, a.s.
 • LESY SR, š.p.
 • Odpadový hospodár s.r.o.
 • Polícia SR
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava
 • Obvodné oddelenie PZ Nové mesto - západ
 • ADOS - SRDCE s.r.o.
 • ADOS Krištal spol. s r.o.
 • Croatian Dental Chamber
 • MAQUET Medizintechnik
 • GenesPro s.r.o.
 • Spoločenstvo zubnich techniku podnikatelu
 • Simple media, s.r.o. - preklad propagačných materiálov o oblasti Gemera
 • Rada pre reklamu
 • Maxum Media, s.r.o.
 • Mediadoor a.s.
 • MATRIX ART s.r.o.
 • galéria SPACE
 • Rozhledy s.r.o. (ČR)
 • Slovak Telecom
 • People Elements
 • AEON (freedom of invention) o.z.
 • SOS Bratislavský hrad
 • Združenie pre obnovu a rozvoj Afganistanu
 • AEON (freedom of invention) o.z.
 •    Trnavská univerzita v Trnave - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
 •    Súkromná stredná škola Johannes Senio Service
 •    Štátny inštitút vzdelávania