Profil

ING.BEATA KANIANSKÁ
Prekladateľ a tlmočník z/do anglického jazyka
Silná stránka : britská angličtina, dôkladná znalosť britských reálií, kultúry, histórie.

Odborná prax:
od roku 2003 až doteraz - SZČO - podnikanie na základe živnostenského oprávnenia 
Prekladateľské a tlmočnícke služby z/do jazyka anglického,slovenského, českého

1994 - 2002  PPA ENERGO s.r.o. - prekladateľ a tlmočník - anglický jazyk

Vzdelanie: 
1986 - 1992  Slovenská technická univerzita Bratislava, Stavebná fakulta 
1982 - 1986  Stredná priemyselná škola stavebná Bratislava
1979 - 1982  ZDŠ Thälmannova s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka                                                        
Jazykové vzdelanie :
2005  Štátna jazyková skúška z jazyka anglického
2004  Štátna jazyková skúška z jazyka nemeckého
2000  Business English /British Council/
1992 - 1994  Stanton School of English, Montaigne School
                   
2-ročný pobyt v Londýne, dosiahnutá úroveň : Proficiency Level   
1991  3-mesačný pobyt v Anglicku
1989 - 1990  1-ročné intenzívne vzdelávanie v anglickom jazyku s rodenými hovorcami anglického jazyka pri prerušení štúdia na vysokej škole
                                
Záujmy : šport, príroda, zdravie, cestovanie, výtvarné umenie