Preklady

Preklady z jazyka slovenského/českého do anglického, z anglického do slovenského
a z českého jazyka do slovenského jazyka
.

Objednávku prijímam emailom na kanianska@interpreting.sk.

V prípade potreby zabezpečím proofreading - korekciu textu rodeným hovorcom anglického jazyka.

Obratom vypracujem cenovú ponuku.
  

Jednotkou pri výpočte ceny za preklad je normostrana (zdrojové slovo).

Čo je normostrana (NS) ? Potrebujete vypočítať počet normostrán vášho textu ? Čo je zdrojové slovo?

PROOFREADING - je korekcia anglického textu rodeným hovorcom anglického jazyka. Predložený text na korekciu musí byť preložený na úrovni profesionálneho prekladateľa do anglického jazyka.
Ponúkam túto službu pre skvalitnenie Vašich anglických textov. V tejto oblasti spolupracujem s proofreadermi, ktorí majú skúsenosti s opravovaním textov preložených zo slovenčiny do angličtiny. Zväčša vhodné pre texty určené na publikovanie, buď v tlači alebo na webových stránkach, portáloch a pod.

Reklamné texty prekladám za zvýšenú sadzbu, pretože v stručnom, zhustenom texte treba zachovať myšlienky, čo je veľmi náročné. V prípade tohto druhu textu odporúčam vykonať preklad spolu s proofreadingom (korektúrou).

Príklady zákaziek podľa konkrétnych odborov:

Napr. :  preklad materiálu určený pre cezhraničné partnerstvo EURES - T Beskydy,           preklad príručky o sociálnom podnikaní  
Preklady pre Ministerstvo životného prostredia SR - podklady pre zasadnutie Monitorovcieho výboru pre Operačný program Životné prostredie   - 440 normostrán, vytvorenie glosára pre túto oblasť. Lesy SR - preklad výročných správ.
Preklady podkladov pre tréningové školenia. Vytvorenie glosára pre túto oblasť.  
Preklady textov týkajúcich sa psychológie, ošetrovateľstva a pôrodníctva , medicínskej techniky. Preklad slovníka pojmov v ošetrovateľstve.  Preklad série článkov o pracovnej spokojnosti sestier. 
Preklad propagačných materiálov ohľadom turistických atrakcií na Slovensku. Pri preklade propagačných materiálov je možnosť proofreadingu - korekcie textov rodeným hovorcom.   
Reklamné texty prekladám za zvýšenú sadzbu, pretože v stručnom, zhustenom texte treba zachovať myšlienky. Odporúčam aj proofreading (korekciu) rodeným hovorcom.  
Preklady pre agentúry - rôzne odbory, pozri sekciu Odbory
Preklad podkladov pre školenia osobnostného rozvoja, preklady článkov a interview do časopisov.      
Preklad pre občiansku iniciatívu SOS Bratislavský hrad - listu pre UNESCO a tlačovej správy Preklad podkladov pre projekt výstavby nemocnice v Afganistane.
Preklad knihy o pedagogike, vyučovaní Heinz Grill : Die Signaturen der Planeten und die seelisch-geistige Entwicklung in der Pädagogik - preklad prebieha