Polícia

Preklady 

Preklady podkladov pre tréningové školenia. Vytvorenie glosára pre túto oblasť.  

Tlmočenie 

Tlmočenie konsekutívne na 2- až 3-týždňových tréningových školeniach vyšetrovateľov v rámci Policajného zboru SR. Vykonávané britskou agentúrou / bývalými vyšetrovateľmi. Užitočná znalosť britských reálií a terminológie z tejto oblasti.  

Oddelenie cudzineckej polície - tlmočenie v prípade žiadostí o azyl, občianstvo a pod.

Príklady zákazníkov z daného odboru: 
  • Polícia SR
  • Oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava
  • Obvodné oddelenie PZ Nové mesto - západ