Osobnostný rozvoj

Preklady 

Preklad podkladov pre školenia osobnostného rozvoja, preklady článkov a interview do časopisov.      

Tlmočenie 

Konsekutívne tlmočenie na  prednáškach / tréningoch osobnostného rozvoja,
napr. prednáškach Michaela Ricea na témy :
Business cez srdce
Mužsko-ženský "tanec" vo vzťahoch.

Príklady zákazníkov z daného odboru: 
  • Slovak Telecom
  • People Elements
  • AEON (freedom of invention) o.z.