Kultúra, reklama

Preklady 
Reklamné texty prekladám za zvýšenú sadzbu, pretože v stručnom, zhustenom texte treba zachovať myšlienky.
Odporúčam aj proofreading (korekciu) rodeným hovorcom.

 
Tlmočenie 
Šušotáž - valné zhromaždenie Rady pre reklamu a pre galériu Space.
Príklady zákazníkov z daného odboru: 
  • Rada pre reklamu
  • Maxum Media, s.r.o.
  • Mediadoor a.s.
  • MATRIX ART s.r.o.
  • galéria SPACE