Korektúra / proofreading


Ponúkam korektúru anglických textov rodeným hovorcom anglického jazyka (proofreading).

PROOFREADING - je korekcia anglického textu rodeným hovorcom anglického jazyka. Text, ktorý je predložený korekciu, musí byť preložený na úrovni profesionálneho prekladateľa do anglického jazyka.
Ponúkam túto službu pre skvalitnenie Vašich anglických textov. V tejto oblasti spolupracujem s írskou proofreaderkou, ktorá žije na Slovensku a má skúsenosti s korekciou textov prekladaných zo slovenčiny do angličtiny. Vhodné najmä pre texty určené na publikovanie, buď v tlači alebo na webových stránkach, portáloch, reklamné a propagačné materiály a pod.

Ponúkam korektúru (redakciu) slovenských textov.