Konsekutívne tlmočenie


Tlmočník si vypočuje určitú časť prejavu a pretlmočí do požadovaného jazyka, t.j. tlmočník sa strieda s rečníkom. Táto technika sa používa najmä na obchodných a technických rokovaniach, školeniach vo firme, pri rôznych prezentáciách a pod.

Pri interaktívnych tréningových školeniach sa musí použiť tento druh tlmočenia (nie simultánne !)

Pri tomto druhu tlmočenia sa nepoužíva tlmočnícka technika, v prípade väčšej sály sa používa ozvučenie + mikrofóny.