Fórum poskytovateľov sociálnych služieb


Simultánne tlmočenie na Fóre poskytovateľov sociálnych služieb, organizátor nadácia SOCIA, september 2013
Simultánne tlmočenie - tlmočníci
Simultánne tlmočenie
Simultánne tlmočenie na Fóre poskytovateľov sociálnych služieb