Cestovný ruch, turistika

Preklady 

Preklad propagačných materiálov ohľadom turistických atrakcií na Slovensku.
Pri preklade propagačných materiálov je možnosť proofreadingu - korekcie textov rodeným hovorcom.  
 

Príklady zákazníkov z daného odboru: 
  • Simple media, s.r.o. - preklad propagačných materiálov o oblasti Gemera