Ceny

 
Služba Cena
Preklady angličtina→slovenčina, slovenčina→angličtina, čeština→angličtina

 10 - 17 €/normostrana, podľa stupňa odbornosti a termínu dodania 

Proofreading ( korekcia rodeným hovorcom) anglického textu   6,50 €/ normostrana
Preklad z češtiny do slovenčiny  6 € / normostrana
Preklad do 24 hodín  22 €/normostrana 
Tlmočenie, konsekutívne    160 €/ deň
Tlmočenie, sprievodné alebo iné druhy tlmočenia  podľa dohody