Agentúry

Preklady

Preklady pre agentúry - rôzne odbory, pozri sekciu Odbory

Tlmočenie

Tlmočenie konsekutívne, simultánne - rôzne odbory, cena podľa dohody. 

Príklady zákazníkov z daného odboru::
  • Rozhledy s.r.o. (ČR)