Agentúry

Preklady 

Preklady pre agentúry - rôzne odbory, pozri sekciu Odbory

Tlmočenie 

Tlmočenie konsekutívne, simultánne - rôzne odbory, cena podľa dohody. 

Príklady zákazníkov z daného odboru: 
  • Rozhledy s.r.o. (ČR)