Preklady
Preklady z jazyka slovenského/českého do anglického, z anglického do slovenského
a z českého jazyka do slovenského jazyka.
V prípade potreby zabezpečím kontrolu rodeným hovorcom (proofreading).
Objednávku prijímam emailom na kanianska@interpreting.sk 
čítať viac
Tlmočenie

Tlmočenie konsekutívne, simultánne a sprievodné z angličtiny do slovenčiny a zo slovenčiny/češtiny do angličtiny v Slovenskej republike aj v zahraničí.

Zákazku (objednávku) prijímam e-mailom alebo telefonicky na  0903 216 307.
 

čítať viac
Profil

ING.BEATA KANIANSKÁ
Prekladateľ a tlmočník z/do anglického jazyka


Prekladom a tlmočeniu z/do anglického jazyka sa venujem od r.1994.
 
čítať viac
Ceny
→→Služba Cena
Tlmočenie

 25 €/hodina

Preklad AJ, SK od 10 € / normostrana
čítať viac
Referencie
  • Trnavská univerzita v Trnave - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
  • Ministerstvo životného prostredia
  • Polícia SR
čítať viac
Kontakt

Ing. Beáta Kanianská

E-mail:   kanianska@interpreting.sk
Telefón :   0903 216 307

adresa:  Pekná cesta 11, 831 52 Bratislava

čítať viac